Concurs de muzica

Regulamentul
Concursului Internațional de Muzică ICon Arts,
ediția a VI-a, 23-25 iulie 2017, Transilvania

1. Prezentare

În perioada 23-25 iulie 2017, în cadrul Festivalului ICon Arts Transilvania, va avea loc Concursul Internațional de Muzică ICon Arts, ediția a VI-a, la secțiunile: pian, percuție cu taste și canto.
Organizator: UCIMR – Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România
Partener: Romanian Music Society in Japan

2. Înscriere

Concursul este deschis tuturor participanților născuți după data de 1 ianuarie 1982, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2003.
Documentele necesare pentru înscrierea la concurs:

 • fișa de înscriere [descarcă fișă] completată cu majuscule și fără omisiuni
 • o copie după cartea de identitate sau pașaportul candidatului
 • un curriculum vitae în română sau engleză
 • confirmarea achitării taxei de înscriere

3. Taxa de înscriere

Taxa de înscriere este de 50 euro sau 230 lei (net, fără comisioane bancare) și va fi achitată prin transfer bancar.
Participanții înscriși la cursurile de muzică ICon Arts pot participa la concurs gratuit.

Nume: UCIMR
Adresă: Piata V. Maracineanu nr. 1-3, et. 5, cam. 40
CUI: 8286650

Pentru plăți în euro:
Cont IBAN euro: RO51 RNCB 0072 0496 9437 0006
SWIFT RNCBROBU
BIC/CIC 4969437
Banca: BCR, sector 1
Adresa băncii: Calea Victoriei nr. 155, sector 1, București

Pentru plați în lei:

IBAN: RO89RNCB0072049694370001
Banca: BCR, sector 1
Adresa băncii: Calea Victoriei nr. 155, sector 1, București

Cu mențiunea: „taxa de înscriere la Concursul Internațional de Muzică ICon Arts 2017”
În cazul în care concurentul nu se prezintă la concurs, taxa nu va fi returnată.

4. Termen limită

Termenul de înscriere este: 1 iulie 2017
Toate documentele necesare înscrierii vor fi scanate și trimise pe adresa de email: office@iconarts.ro

5. Drum și cazare

Cheltuielile de transport, cazare şi masă vor fi suportate de către participanţi. Organizatorii concursului vor pune la dispoziţia concurenţilor o listă cu pensiuni şi hoteluri pentru tineret, cu preţuri avantajoase.

6. Program

Concursul este alcătuit din două etape ce se vor desfășura conform următorului program:

Etapa I – Duminică, 23 iulie 2017, în localitatea Dumbrăveni, de la ora 11.00
Etapa a II-a (Finala) – Marți, 25 iulie 2017, în Sibiu, Sala Thalia, de la ora 19.00

În finală vor cânta primii trei concurenți aleși de juriu de la fiecare secțiune în parte.

7. Repertoriu

CANTO

 • 2 arii de operă în stiluri contrastante
 • 2 lieduri
 • trei dintre lucrările de mai sus trebuie să provină din repertoriul italian, francez, german sau englez/american
 • una dintre lucrări trebuie să fie compusă după anul 1950
 • toate cele patru lucrări trebuie interpretate în limbile originale
 • toate cele patru lucrări trebuie interpretate din memorie
 • toate cele patru lucrări nu pot avea în total mai puțin de 15 minute

Etapa I

 • Timpul alocat fiecărui participant este de 15 minute. Concurentul va începe cu o lucrare la alegerea sa din repertoriul propus. Juriul va alege ordinea următoarelor trei lucrări. Concurentul poate fi întrerupt de către juriu la finalul celor 15 minute alocate.

Etapa a II-a

 • Concurentul va interpreta o lucrare la alegerea sa din prima etapă.

PIAN

 • 3 lucrări în stiluri contrastante
 • una dintre lucrări trebuie să fie compusă după anul 1950
 • toate cele trei lucrări trebuie interpretate din memorie, excepție făcând lucrarea compusă după anul 1950
 • toate cele trei lucrări nu pot avea în total mai puțin de 15 minute

Etapa I

 • Timpul alocat fiecărui participant este de 15 minute. Concurentul va începe cu o lucrare la alegerea sa din repertoriul propus. Juriul va alege ordinea următoarelor două lucrări. Concurentul poate fi întrerupt de către juriu la finalul celor 15 minute alocate.

Etapa a II-a

 • Concurentul va interpreta o lucrare la alegerea sa din prima etapă.

PERCUȚIE

Etapa I

 1. O piesă la alegere la marimbă sau vibrafon din următoarea listă sau o altă piesă compusă pentru marimbă sau vibrafon.

Marimbă:

Clair Omar Musser – Etude Op. 6 No. 9 și op. 6 no. 10
Alice Gomez – Gitano
Gordon Stout – Two Mexican Dances For Marimba
Keiko Abe – Variations on Dowland’s Lachrimae Pavana
Keiko Abe – Frogs
Benjamin Wittiber – Rhythm dance
Pius Cheung – Verano Porteno
Takemitsu Muramatsu – Land

Vibrafon:

David Friedman – Vienna (sau orice altă lucrare din colecția Mirror from another).
Ney Rosauro – Prelude and blues
Nebojsa Jovan Zivckovic – Rock song

 1. Impus:

Marimbă – J.S.Bach – Preludiul din suita 1 în G major
Vibrafon – J.S.Bach – Sarabanda din Partita a 2-a pentru vioară solo

Obsv.: Piesa la alegere și cea impusă pot să fie la același instrument sau în combinație.

Etapa a II-a

O piesă sau două, la alegerea candidatului care să nu depășească 10 minute.
Piesele trebuie să fie din repertoriul internațional pentru marimbă/vibrafon.

Programul menționat în fișa de înscriere de către candidat rămâne definitiv și nu poate fi modificat.
Rezultatele la prima etapă vor fi anunțate de către organizatorii concursului imediat după terminarea evoluțiilor candidaților și după deliberarea juriului.

8. Acompaniatori

Concurenții se prezintă în concurs cu corepetitorii proprii.
La cerere, concurenții pot beneficia de serviciile corepetitorului oficial al concursului.
Concurenții care doresc să beneficieze de corepetitorul concursului, au obligația de a trimite partiturile întregului repertoriu odată cu înscrierea.

9. Juriu

Juriul va fi alcătuit, în Etapa I, din câte trei specialiști, pentru fiecare secțiune în parte. În Etapa a II-a (Finala), juriul va fi compus din câte doi jurați de la prima etapă de la fiecare secțiune, plus un reprezentat ICon Arts.
Decizia juriului este definitivă și fără drept de contestație.

10. Premii

Juriul, compus din personalităţi ale vieţii muzicale din România şi din străinătate, va acorda următoarele premii:

Marele Premiu: se va alege din cei trei câștigători ai Premiului I și constă în 2-3 concerte în Japonia oferite de Romanian Music Society din Tokyo
Premiul I pentru fiecare secțiune în parte: 500 de euro
Premiile II și III pentru fiecare secțiune în parte: constau în includerea pe lista artiștilor cu care organizatorii vor colabora în stagiunile de muzică ale anului următor

Toți concurenții vor primi diplome de participare.
Premiile atribuite vor fi înmânate de către membrii juriului.
Nerespectarea de către un candidat a deciziei juriului de a participa la Concertul laureaţilor atrage după sine pierderea premiului care i-a fost acordat.

11. Interpretări publice

Accesul publicului pe toată durata concursului este liber.

12. Asigurări

Organizatorii concursului nu sunt responsabili pentru furtul sau pierderea obiectelor personale, partituri, în și din incinta spațiului de desfășurare a concursului.
Organizatorii concursului își rezervă dreptul de a realiza înregistrări audio sau video, imagini fotografice, inclusiv transmisii radio sau tv fără a se obliga la acordarea de renumerații în acest sens.