Ana Oltean

[RO]
Ana Ioana Oltean Zehnder a studiat flautul la Cluj-Napoca și Berna (Elveţia), avându-i ca îndrumători pe Vasile Gocan, Gavril Costea și Heidi-Peter Indermühle. A obţinut mai multe premii la concursuri naționale si internaţionale, suma cum laude şi premiul Eduard Tschumi pentru cea mai bună diplomă de solist a Academiei de Muzică și Teatru (azi Academia de Arte) din Berna în anul 2002. Patru ani mai târziu iniţiază şi conduce 10 ediţii ale Cursurilor de vară pentru flaut de la Bistriţa, care includ două ediţii pentru flaut şi clarinet. Pentru a scrie cartea Rolul Corpului în Relaţia cu Instrumentul – Manual pentru flautişti, instrumentişti şi pedagogi (ca lucrare de diplomă), Ana absolvă cu cea mai buna notă un program special de Master (Musikvermittlung- Mediere muzicală) la Academia de Muzică din Trossingen (Germania). Cartea este tradusă în limba română şi publicată la Editura Născut Liber din Bistriţa. Tot la Trossingen o are ca îndrumătoare pe Linde Brunmayr-Tutz în studiul flautului baroc, instrument care o pasionează și acum. Concertează cu regularitate în ansamblul de muzică barocă Die Freitagsakademie.

Pe lângă activitatea concertistică, Ana predă flautul cu dedicaţie şi conduce cursuri de formare continuă a profesorilor de instrument din România. Pentru aceasta şi pentru a ajuta la informarea tinerilor instrumentişti şi pedagogi, pentru a-i susţine pe drumul lor profesional-artistic, a creat Asociaţia MuziCult. În anul 2013 a întrunit la Bistriţa, în cadrul Cursurilor de vară pentru flaut, pedagogi interesaţi, pentru a pune bazele metodei de flaut pentru începători Flautino. Forumul a devenit curs de formare continuă în anul 2015, fiind organizat prin Casa Corpului Didactic Bistriţa (2015-2017) și Cluj (2017, 2018). Echipa de profesori de flaut continuă se se întrunească anual. Primul caiet Flautino 1 a fost publicat în anul 2016, iar caietele 2 și 3 în toamna anului 2019.

Prin programele concertelor şi interesul ei pentru diverse stiluri muzicale şi artistice, Ana face legătura între tradiţie şi inovaţie. O pasiune deosebită este aceea de a descoperi și prezenta publicului compozitori/compozitoare puţin sau deloc cunoscuţi/te. O dovadă a acestor căutări o costituie CD-ul ei de debut Ladies first !, lansat în anul 2010, conţinînd piese ale compozitoarelor europene din sec. XVIII-XXI şi dublul CD cu integrala muzicii de cameră cu şi pentru flaut a compozitorului Günter Raphael (1903-1960), lansat în septembrie 2019.

anaoltean.com

[EN]
Ana Ioana Oltean Zehnder studied flute in Cluj-Napoca and Bern (Switzerland), with Vasile Gocan, Gavril Costea and Heidi-Peter Indermühle as tutors. He has won several prizes at national and international competitions, sum cum laude and the Eduard Tschumi prize for the best soloist diploma at the Academy of Music and Theatre (now the Academy of Arts) in Bern in 2002. Four years later he initiated and conducted 10 editions of the Summer Flute Courses in Bistrita, including two editions for flute and clarinet. In order to write the book The Role of the Body in Relation to the Instrument – A Manual for Flutists, Instrumentalists and Pedagogues (as a diploma thesis), Ana graduates with the highest grade from a special Master’s program (Musikvermittlung- Musical Mediation) at the Academy of Music in Trossingen (Germany). The book is translated into Romanian and published by the publishing house Născut Liber in Bistrita. Also at Trossingen she has Linde Brunmayr-Tutz as a tutor in the study of the baroque flute, an instrument she is still passionate about. She performs regularly in the baroque music ensemble Die Freitagsakademie.

In addition to her concert work, Ana teaches the flute and conducts continuing education courses for flute teachers in Romania. For this and to help inform young instrumentalists and teachers, to support them on their professional-artistic path, she created the MuziCult Association. In 2013 he gathered interested teachers in Bistrita, during the Summer Courses for flute, to lay the foundations of the flute method for beginners Flautino. The forum became a continuing education course in 2015, being organized by Casa Corpului Didactic Bistrița (2015-2017) and Cluj (2017, 2018). The team of flute teachers continues to meet annually. The first booklet Flautino 1 was published in 2016, and booklets 2 and 3 in autumn 2019.

Through her concert programs and her interest in diverse musical and artistic styles, Ana bridges the gap between tradition and innovation. A particular passion is to discover and present little or unknown composers/composers to the public. A proof of this search is her debut CD Ladies first !, released in 2010, containing pieces by European composers of the 20th century. XVIII-XXI and the double CD with the complete chamber music with and for flute by composer Günter Raphael (1903-1960), released in September 2019.