Cosmin Manolescu

[RO]

Cosmin Manolescu este coregraf, performer și director executiv al Fundației Gabriela Tudor.

A lucrat cu personalități importante ale dansului European ca Dominique Baguet, Christian Trouillas, Ko Murobushi, Gesc Gelabert, Allyson Green, Alain Platel și alții. Spectacolele sale au fost prezentate cu succes la București, New York, Paris, Lyon, Roma, Dublin, Porto, Amsterdam, Beirut, Riga, Stockholm etc. Din 1998 a condus în mod constant ateliere de dans pentru copii, actori, profesioniști ai dansului, public larg și persoane cu dizabilități la București, Cluj-Napoca, Sfântu-Gheorghe, Uzes, Istanbul, Stockholm, Porto, Luxeumburg, Riga și a participat în diverse proiecte internaționale de cercetare artistică la Berlin, Lisabona, Paris, Potsdam, Tokyo etc.

În perioada 2012 – 2017 a fost director artistic al spațiului ZonaD – studio Paradis Serial (http://zonadstudio.wordpress.com/) unde a organizat în mod curent ateliere și cursuri de dans contemporan pentru publicul larg și artiști. În prezent, împreună cu Ștefania Ferchedau conduce proiectul European E-Motional: rethinking dance co-finanțat de Uniunea Europeană (www.e-motional.eu).

Este intiațiatorul proiectului de schimb artistic România – Japonia Eastern Connection, care s-a finalizat în noiembrie 2015 cu realizarea unui spectacol de dans contemporan româno-japonez. În cei peste 17 ani de activitate profesională, Cosmin Manolescu a organizat peste 150 de proiecte coregrafice și a avut un rol important în promovarea și dezvoltarea dansului contemporan în România.

Cosmin Manolescu susține atelierele de dans contemporan la Academia ICon Arts începând cu ediția 2015.

 

[EN]

Cosmin Manolescu is a choreographer and the executive director of the Gabriela Tudor Foundation.

He has worked alongside important personalities of the dance world such as Baguet, Christian Trouillas, Ko Murobushi, Gesc Gelabert, Allyson Green, Alain Platel and others.

His performances were successfully shown in Bucharest, New York, Paris, Lyon, Rome, Dublin, Porto, Amsterdam, Beirut, Riga, and Stockholm. Since 1998, he has been running dance workshops for children, actors, professional dancers, for the general public and for persons with disabilities in Bucharest, Cluj-Napoca, Sfantu-Gheorghe, Uzes, Istanbul, Stockholm, Porto, Luxembourg, Riga and has participated in various international projects of artistic research in Berlin, Lisbon, Paris, Potsdam, Tokyo etc.

During  2012 – 2017  he was the artistic director of ZonaD – studio Paradis Serial (http://zonadstudio.wordpress.com/) where he organized workshops and contemporary dance classes for the general public and for professionals. At the moment, along with Stefania Ferchedau, he is running the European Union- financed project E-Motional: Rethinking Dance (www.e-motional.eu). He initiated the artistic exchange programme Romania-Japan Eastern Connection which ended in November 2015 with the performance of a contemporary Romanian and Japanese dance show.

In over 17 years of professional activity, Cosmin Manolescu has organized over 150 choreographic projects and has had a major role in promoting and developing contemporary dance in Romania.

Mr Manolescu joined the  ICon Arts Academy in 2015.