Joshua Fineberg

[RO]

Compozitorul american Joshua Fineberg a început studiul muzicii de la vârsta de cinci ani; la începuturi a urmat cursuri de vioară, chitară, pian, clavecin, dirijorat și compoziție. A finalizat studiile la Peabody Conservatory cu prof. Morris Moshe Cotel, timp în care a câștigat primul său premiu pentru compoziție la concursul bi-anual Virginia Carty de Lillo. În anul 1991 s-a mutat la Paris unde a studiat cu Tristan Murail. În anul următor a fost selectat de IRCAM/Ensemble InterContemporain pentru a participa la cursuri de compoziție și tehnologii muzicale.

A lucrat timp de câțiva ani în calitate de compozitor freelancer în Europa și consultant cercetător la IRCAM, apoi, în toamna lui 1997, s-a întors în SUA pentru a urma studiile doctorale la Columbia University pe care le-a încheiat în mai 1999. După ce a predat la Columbia University timp de un an, a plecat la Harvard unde a predat timp de șapte ani, fiind profesor asociat al lui John L. Loeb pentru științe umaniste. În septembrie 2007, Fineberg a părăsit Harvardul pentru a deveni profesor de compoziție la Boston University unde a devenit director al studiourilor de muzică electronică. În 2012 a devenit  director al Boston University Center for New Music.

A câștigat numeroase premii naționale și internaționale precum și numeroase burse. Este publicat de Editions Max Eschig și Gérard Billaudot Editeur. În 2011, Fineberg a fost numit Artist Fellow of the Massachusetts Cultural Council.

Lucrările sale sunt interpretate adesea în Statele Unite, Europa și Asia. Un CD monografic al compozițiilor sale, înregistrat de Ensemble Court-Circuit, a apărut în 2002 parte din Unviersal France’s Accord/Una Corda collection, un alt CD înregistrat de Ensemble FA a fost publicat de Mode Records în iunie 2009, iar, în 2012, a apărut un al treilea CD ce cuprinde integrala lucrărilor sale pentru pian, în interpretarea lui Marilyn Nonken, publicat de Divine Art/Métier.

Dintre proiectele sale majore amintim: „opera imaginară” pentru actori, dansatori, multimedia, ansamblu cameral și mediu electronic, având la bază Lolita de Vladimir Nabokov și realizată în colaborare cu JOJI; de asemenea, Speaking in Tongues – un concert scris pentru turneul care a marcat a 50-a aniversare a formației Les Percussions de Strasbourg; Objets trouvé scrisă pentru ansamblul Court-circuit și La Quintina pentru cvartet de coarde și mediu electronic, scrisă pentru Arditti Quartet, având premiera la festivalul Ultraschall de la Berlin și marcând prima colaborare dintre ExperimentalStudio din Freiburg and IRCAM din Paris.

Pe lângă activitățile de compoziție și pedagogice, Feinberg menține o colaborare strânsă cu oamenii de știință din domeniul studiului psihologic al muzicii și din domeniul IT cu aplicare în cercetarea percepției și a dezvoltării de instrumente computerizate pentru asistență digitală în compoziție, analize acustice și modificării unetelor.

Fineberg s-a implicat, de asemenea, în numeroase proiecte alături de diferite ansambluri și artiști solo în calitate de producător al înregistrărilor artistice. Este, totodată, editorul a două ediții The Contemporary Music Review centrate pe subiectele „Spectral Music” (Vol. 19 pt. 2 & 3) și al unei ediții duble centrate pe o antologie de lucrări scrise de Tristan Murail (Vol. 24 pt. 2&3). De altfel, între 2003 – 2009 a fost editorul SUA pentru The Contemporary Music Review unde se regăsește și în prezent parte din echipa editorială.

Cartea sa Classical Music, Why Bother? A apărut în 2006 sub egida Routledge Press.

Muzica lui Joshua Fineberg a fost caracterizată o muzică a paradoxurilor: turbulentă și contemplativă, fiind simultan activă și reflexivă. Universul său creativ este foarte colorat, cu elemente decorative, însă riguros construit, o consecință a studiul aprofundat cu consecvență și a cercetărilor riguroase în materie de acustică. Fineberg aparține celui de-al doilea val de compozitori influențați de supranumita școală „spectrală” promovată de  Frenchmen Gerard Grisey și Tristan Murail. Cu toate acestea, relația dintre modelele acustice și muzica rezultantă în creația este mai degrabă sofisticată și mai greu de găsit, deși Fineberg ia în considerare modelele fundamentale în întreaga sa creație. Acestea pot fi poetice sau mai degrabă tehnice – ambele având posibilitatea de a fi conectate una de alta.

Joshua Fineberg este invitat în 2018 la ICon Arts pentru a susține masterclass-uri în cadrul programului Composers in Residence.

 

[ENG]

American composer Joshua FINEBERG began his musical studies at the age of five; they have included – in addition to composition – violin, guitar, piano, harpsichord and conducting. He completed his undergraduate studies at the Peabody Conservatory with Morris Moshe Cotel where he won first prize in the bi-annual Virginia Carty de Lillo Composition Competition. In 1991, he moved to Paris and studied with Tristan Murail. The following year he was selected by the IRCAM/Ensemble InterContemporain reading panel for the course in composition and musical technologies. He worked for several years as a free-lance composer in Europe and as a consultant researcher at IRCAM, then, in the Fall of 1997, he returned to the US to pursue a doctorate in musical composition at Columbia University, which he completed in May 1999. After teaching at Columbia for a year, he went to Harvard University where he taught for seven years and was the John L. Loeb Associate Professor for the Humanities. In September 2007, Fineberg left Harvard to assume a professorship in composition and the directorship of the electronic music studios at Boston University. In 2012 he became the founding director of the Boston University Center for New Music. He has won numerous national and international prizes and scholarships and is published by Editions Max Eschig and Gérard Billaudot Editeur.

In 2011, Fineberg was named an Artist Fellow of the Massachusetts Cultural Council. Fineberg’s works are widely performed in the US, Europe and Asia. A monographic CD of his music recorded by the Ensemble Court-Circuit was released in 2002 as a part of Unviersal France’s Accord/Una Corda collection, another CD recorded by the Ensemble FA was released by Mode Records in June 2009 and in 2012 a CD with his complete works for Piano, performed by Marilyn Nonken, was released by Divine Art/Métier. Major projects include an ‘imaginary opera’ based on Vladimir Nabokov’s Lolita for actor, dancers, video, ensemble and electronics realized in collaboration with JOJI; Speaking in Tongues, a concerto written for Les Percussions de Strasbourg’s 50th anniversary tour, Objets trouvé written for the ensemble Court-circuit and La Quintina for sting quartet and electronics written for the Arditti Quartet and premiered at the Ultraschall festival in Berlin that marked the first co-realization between the ExperimentalStudio in Freiburg and IRCAM in Paris.

Besides his compositional and pedagogical activities, Joshua Fineberg actively collaborates with music psychologists and computer scientists in music perception research and helps develop tools for computer assisted composition, acoustic analysis and sound modification. He has been involved in working with performing ensembles and as producer for recordings of many ensembles and soloists. Joshua Fineberg is also the issue editor for two issues of The Contemporary Music Review on „Spectral Music” (Vol. 19 pt. 2 & 3) and for a double-issue featuring the collected writings of Tristan Murail in English (Vol. 24 pt. 2&3). From 2003-2009, he served as the US Editor for The Contemporary Music Review, where he still serves on the editorial board. His book Classical Music, Why Bother? was published by Routledge Press in 2006.

Joshua Fineberg’s music has been described as a music of paradoxes: at once turbulent and contemplative, simultaneously active and reflective. The sound world is colorful and seemingly decorative, yet rigorously constructed and the consequence of careful acoustic observation and research. Fineberg belongs to the second generation of composers influenced by the so-called ‘spectral’ school of Frenchmen Gerard Grisey and Tristan Murail. In his music, however, the relationship between acoustical models and the resultant music is more elusive and sophisticated. Fineberg considers the use of models fundamental to his entire compositional approach. They may be poetic models as much as concrete technical ones – indeed the two may be directly related to each other.

Joshua Fineberg is invited in 2018 as a teacher of Composer in residence the masterclasses.