Alma Vii

În prima atestare documentară a satului Alma Vii (1289) se face referire la acesta ca fiind un sat liber. Situat la capătul unui drum de ţară, între dealuri acoperite de păduri, satul se bucură de un peisaj natural pitoresc, completat de biserica fortificată ce străjuiește gospodăriile armonios aranjate. O comuniune de etnii şi personalităţi diverse convieţuiesc în bună înţelegere păstrând obiceiurile vieţii autentice de la ţară.

 

Biertan

Biertan este menționat prima dată în documente din anul 1283 și este dominat de ansamblul impresionant al cetății cu biserica din vârful dealului, înconjurate de trei ziduri de fortificație. Tot ansamblul a fost inclus în anul 1993 pe lista monumentelor din Patrimoniul Cultural UNESCO. Biserica în stil gotic târziu, cu altarul său spectaculos, a fost construită între anii 1500-1525.

 

Richiș

La 5 km de Biertan se află satul Richiş, înconjurat de dealuri terasate pe care, odinioară, se cultiva viţa de vie. Pământul roditor a adus bunăstarea localităţii, de unde îi vine şi denumirea de azi Richiş – „Satul celor bogaţi”. Astăzi este satul în care conviețuiesc cele mai multe naționalități din România. Programul internațional de compoziție se va desfășura aici, participanții fiind selectați în urma unui apel internațional de propuneri de lucrări.

 

Mălâncrav

Mălâncrav datează din Secolul 14. Înconjurat de peisaje de vis și de colinele verzi ale Transilvaniei, este astăzi satul cu cea mai mare populație saxonă din regiune. Emblematic este Conacul Apafi, bijuterie aritecturală care a aparținut vechilor familii nobiliare din Transilvania.

 

Viscri

Viscri este unul dintre satele speciale din Transilvania, datând din Secolul 12. Este situat la 42 de km de Sighișoara. Minunata biserică fortificată este inclusă în lista de monumente UNESCO. Muzeul din interiorul cetății păstrează istorii fascinante. Despre Viscri se vorbește de asemenea mult datorită excelentelor rezultate ale Fundației Mihai Eminescu și datorită Prințului de Wales care s-a îndrăgostit de Transilvania pitorească.

 

Dealu Frumos

Puțin știu că Dealu Frumos se află tocmai în centrul țării, după toate coordonatele. Satul a fost atestat documentar în 1280. Apoi peste localitate au năvălit tătarii, iar în urma lor a rămas mare prăpăd. Atât că oamenii destoinici au muncit de au refăcut satul, aproape de la zero. La 1250 este menționată o bazilică romanică, cu trei nave. Biserica a fost fortificată și întărită cu două turnuri de apărare, probabil din secolul al XV-lea.

 

Sibiu

Orașul Sibiu a fost construit de saxoni în 1911. A fost desemnat Capitală Culturală Europeană în 20017, împreună cu Luxemburg. Centrul orașului încă își păstrează aspectul său medieval, cu străzi pietruite ce leagă rețeaua de turnuri și piețe.

Sursa foto Sibiu: https://www.facebook.com/FocusEventsSibiu
 

Mediaș

Al doilea oraș ca mărime din județul Sibiu, este menționat prima dată în 1267, sub numele Mediesy, dat de populația secuiască din secolul al IX-lea, după secolul al XII-lea devenind așezare săsească.
Orașul Mediaș este vegheat de o impunătoare cetate ridicată pe locul unui vechi castru roman, iar centrul său istoric este un adevărat muzeu în aer liber, caracterizat de monumente medievale unice, dar și de o largă varietate de stiluri arhitectonice.

Sursa foto Medias: https://www.facebook.com/PrimariaMedias